Public Relations

Public Relations (PR) gaat over het beeld dat van een organisatie leeft onder haar publieksgroepen en over de manieren om dat beeld te beïnvloeden. Public Relations gaat over identiteit en imago, over interne en externe communicatie, over gewenste en ongewenste contacten met publieksgroepen, over contacten met de pers.
Onze PR-adviseurs zijn thuis in het complete scala van PR-activiteiten. Wij onderscheiden daarin voor het gemak vier groepen, hoewel de scheidslijnen in de dagelijkse praktijk vaak minder duidelijk zijn dan ze hier misschien lijken: marketing-PR, corporate PR, interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie.