Interne Communicatie

Een goede communicatie binnen én tussen alle geledingen van een organisatie is een essentiële voorwaarde voor langdurig succes. Het bevordert de betrokkenheid van medewerkers, het motiveert hen en het zorgt voor een goede, functiegerichte informatievoorziening.

Yulilive kan u bij uw interne communicatie zowel adviserend als uitvoerend ondersteunen. Wij kunnen een intern communicatieplan opstellen, waarin wij u adviseren over uw interne communicatiebeleid, de aanwezige communicatielijnen en de mogelijke verbeteringen. In het communicatieplan adviseren wij ook over middelen die de interne communicatie in goede banen leiden, zoals een personeelsblad of een intranet. Maar ook de ontwikkeling en productie van andere interne communicatiemiddelen, zoals sociaal jaarverslagen of nieuwsbrieven, kunt u bij ons onderbrengen.