Corporate PR

Corporate PR houdt zich bezig met de afstemming tussen de verschillende communicatie-instrumenten van een organisatie. Identiteit, imago, positionering en strategie zijn het werkveld van corporate public relations. De beeldvorming rond de organisatie als geheel staat hier centraal. Uitingen, boodschappen en middelen worden zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Wij kunnen u ondersteunen bij activiteiten als het formuleren van kernboodschappen, positioneringssessies, het ontwikkelen en uitvoeren van corporate campagnes (nationaal en internationaal) en het opbouwen en onderhouden van relaties met de pers.